Το 2003 Πενήντα παραγωγοί αγροτικών προϊόντων στην Νέα Μανολάδα Ηλείας, σε μια προσπάθεια να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων τους, ίδρυσαν την ομάδα παραγωγών φράουλας   ΄΄ΥΡΜΙΝΗ΄΄.

Με νέες αντιλήψεις, διάθεση για δουλειά,την επίβλεψη έμπειρων γεωπόνων και σύμμαχο το μικροκλίμα της περιοχής,δημιούργησαν μια πρότυπη παραγωγή και διάθεση φράουλας στην Ελληνική, ανατολική και δυτική Ευρωπαϊκή αγορά.

Η καλλιέργεια της φράουλας γίνεται σε συνολικές εκτάσεις 5.000 στρεμάτων με πάνω από 20.500.000 κιλά παραγωγής και διάθεσης άριστου και πιστοποιημένου προϊόντος.

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 6000 τμ, με την διαδικασία της διαλογής, της συσκευασίας,  και τους θαλάμους ψύξης και   συντήρησης, εξασφαλίζουν ποιοτικό και ασφαλές προϊόν για τον καταναλωτή.   

Παραγωγή Συσκευασία - Συντήριση Εγκαταστάσεις