Η ομάδα παραγωγών φράουλας ΥΡΜΙΝΗ καλλιεργεί τρείς ποικιλίες.

Την Φορτούνα: Πρώϊμη ποικιλία

Την Σαμπρίνα: Ποικιλία με ευρωπαϊκή καταγωγή

Την Καμαρόσα: Ποικιλία standardστον κόσμο της φράουλας

ΠοικιλίαΕιδικά ΧαρακτηριστικάΠερίοδος Παραγ.
Φορτούνα Ποικιλία πρώιμη, καρπός μέσου-μεγάλου μεγέθους, σχήματος κωνικού. Χρώμα κόκκινο, λαμπερό, πολύ καλά σχηματισμένοι καρποί, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, αρωματική και γλυκιά. Αρχές Ιανουαρίου έως Τέλος Μαΐου
Σαμπρίνα Το νέο μέλος στην οικογένεια των ποικιλιών που καλλιεργούμε. Με ευρωπαϊκή καταγωγή, είναι φυτό απόλυτα ισορροπημένο, με ιδιαίτερη αντοχή σε σημαντικές ασθένειες. Καρπός μέσου μεγέθους, πολύ καλά σχηματισμένος, χρώμα έντονα κόκκινο, με πολύ καλά χαρακτηριστικά συντηρησιμότητας, ιδιαίτερα γλυκιά και αρωματική. Αρχές Ιανουαρίου έως Τέλος Μαΐου
Καμαρόσα Η ποικιλία standard στον κόσμο της φράουλας, για όλες τις εύκρατες περιοχές του κόσμου. Κυριαρχεί στην αγορά για πάνω από μία δεκαετία. Μεσοπρώϊμη, με καρπούς κωνικούς, έως ελαφρά επιμηκής, έντονο κόκκινο χρώμα, γεύση γλυκιά, ελαφρά υπόξινη και αρωματική. 15 Φεβρουαρίου έως Τέλος Ιουνίου

Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή