Οι φράουλες συλέγονται από τους χώρους καλλιέργειας των παραγωγών, μεταφέρονται με τα ιδιόκτητα αυτοκίνητα στις εγκαταστάσεις μας όπου γίνεται διαλογή και ταξινόμιση της ποικιλίας με την επίβλεψη του γεωπόνου, ζύγιση και αποθήκευση στους ψυκτικούς θαλάμους.

Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση Συσκευασία-Συντήριση