Η ομάδα παραγωγών φράουλας Υρμίνη διαθέτει ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις 6000 τμ που αποτελούνται από:

  •  Υποδοχή του προϊόντος από υπεύθυνο γεωπόνο
  •  Επιλογή ποικιλίας προϊόντος και συσκευασία
  • Ζυγυστήριο και ταξινόμιση ανάλογα με τον πελάτη
  •  Θαλάμους συντήρισης
  •  Γραφεία προέδρου και αντιπροέδρου
  •  Γραματεία και λογιστήριο

Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις