Το σύνολο της παραγωγής φράουλας διαθέτη πιστοποίηση σύμφωνα με τις αρχές της   Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παραγωγής.(AGRO 2-1. & 2-2., EUREPGAP)

O κυριότερος στόχος της "ΥΡΜΙΝΗΣ" είναι η παροχή στους πελάτες της ποιοτικών   προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές καθώς και η διεύρυνση των εξαγωγικών προορισμών τους.

Παραγωγή Παραγωγή Συσκευασία - Συντήριση

Πιστοποιήσεις
Πιστοποίηση Πιστοποίηση Πιστοποίηση Πιστοποίηση